edu@australink.pl |   AustraLink.pl   |     + 61 (0) 402 988 458
10
MAJ
2015

Wyjazd do Australii na wizie edukacyjnej – kolejność załatwiania spraw

Posted By :
Comments : Off

Wyjazd do Australii na kurs angielskiego, albo kurs zawodowy, albo na studia, jest poważnym przedsięwzięciem, gdyż wymaga wygospodarowania odpowiedniej ilości czasu, jak również przygotowania finansowego. Trzeba też spełnić warunki przyjęcia do wybranej szkoły lub uczelni, a także wymagania związane z uzyskaniem australijskiej wizy edukacyjnej (student visa). To wspaniała przygoda, która na pewno zmieni bieg twojego życia, ale trzeba się do niej dobrze przygotować.

W większości przypadków jesteśmy w stanie pomóc w zbudowaniu i w realizacji takiego planu i w przejściu przez poszczególne kroki. Jeśli masz pytania, napisz do nas .

1.   Każdy potencjalny student musi dobrze zastanowić się nad szeregiem ważnych spraw i określić warunki wyjściowe:

 • Kiedy możesz rozpocząć kurs w Australii?
 • Jak długo ma trwać twoja nauka i pobyt w Australii? (zazwyczaj pobyt w Australii, na wizie edukacyjnej, trwa od kilku miesięcy, nawet do kilku lat)
 • Ile pieniędzy chcesz przeznaczyć na wyjazd?
 • Jakiego rodzaju kursy cię interesują? Może potrzebujesz udoskonalić swój angielski, albo pragniesz uzyskać australijskie kwalifikacje zawodowe (wiele zawodów do wyboru) lub podjąć studia uzupełniające?
 • Czy masz jakieś preferencje odnośnie miasta lub regionu w Australii?

Powinieneś też wstępnie wiedzieć, co chcesz tym wyjazdem osiągnąć, w sferze edukacyjnej. Przykładowo, może to być:

 • pożyteczne spędzenie dłuższego czasu w pięknym kraju, w połączeniu z nauką i pracą w Australii
 • zdanie egzaminu IELTS na określonym poziomie (np. 7 lub innym)
 • kurs angielskiego + kurs zawodowy dający  kwalifikacje poszukiwane w Australii i na świecie
 • australijski dyplom studiów wyższych (nasi klienci często wybierają studia podyplomowe / uzupełniające)
Australia - kangur foto Stan Guzinski

Australia – kangur foto Stan Guzinski

 

2.   Następny krok to zapoznanie się z ofertą edukacyjną Australii. Z ogromnej gamy możliwości, należy wyłowić te placówki, które prowadzą kursy zgodne z twoim wymogami, na odpowiednim dla ciebie poziomie, oferują najkorzystniejsze ceny i najlepsze warunki pobytu i nauki. Po prostu należy wybrać dla siebie najbardziej odpowiedni kurs / studia.

3.   Sprawdzenie warunków przyjęcia na wybrany kurs / studia:

 • czy jest wymagany określony poziom angielskiego?
 • czy są wymagane jakieś określone kwalifikacje (np. polska matura, albo studia wyższe lub doświadczenie zawodowe itp.)?
 • jakie są koszty nauki?
 • inne, szczegółowe warunki

4.  Jeśli uważasz, że spełniasz warunki przyjęcia na wybrany program edukacyjny, to teraz należy wypełnić i wysłać formularz aplikacyjny szkoły, wraz z wymaganymi załącznikami, w formie określonej przez szkołę.

Pomagamy w całym procesie wybierania kursu, a także w przejściu przez procedurę zapisu do wybranej szkoły.

5.   Na tej podstawie, szkoła lub uczelnia australijska podejmie decyzję i, jeśli podanie o przyjęcie zostało rozpatrzone pozytywnie, wyśle do aplikanta ofertę. Oferta definiuje warunki przyjęcia do szkoły (czasowe, finansowe i inne). Aby przyjąć ofertę należy te warunki zaakceptować i dokonać pierwszej wpłaty na konto szkoły. Jeśli aplikant nie uzyska wizy, to kwota ta zostanie zwrócona. Istnieją formalne gwarancje na tę okoliczność.

6.   Otrzymanie od szkoły Zaświadczenia o przyjęciu na kurs. To jest niezbędny dokument do rozpoczęcia procesu aplikowania o australijską wizę edukacyjną (student visa).

7.    Zarezerwowanie zakwaterowania w mieście docelowym w Australii. Najłatwiej to załatwiać jednocześnie z procesem aplikowania o przyjęcie na kurs.

8.   Złożenie podania o wizę (on-line).

9.   Odbycie obowiązkowych badań zdrowotnych u uprawnionego lekarza (istnieje lista uprawnionych lekarzy).

10. Po otrzymaniu wizy, wykupienie biletu lotniczego.

11.  Po przybyciu do Australii podjęcie nauki, a następnie znalezienie zatrudnienia.

 

Stan Guzinski
O autorze
Stanisław Guzinski zajmuje się pomocą w organizacji wyjazdów edukacyjnych do Australii od roku 2002. W tym okresie, z jego udzialem powstały istniejące do dziś strony: www.EduAu.pl i www.AustraLink.pl . Z autorem proszę kontaktować się mailowo: stangu@australink.pl , albo przez skype: stan.guzinski . Facebook autora: www.facebook.com/stan.guzinski.7