edu@australink.pl |   AustraLink.pl   |     + 61 (0) 402 988 458

Studia wyższe w Australii prowadzą do uzyskania tytułu Bachelor (odpowiednik Licencjata) lub Master (odpowiednik Magistra). Istnieją też stopnie pośrednie, np. Graduate Diploma.

Większość uniwersytetów w Australii to uczelnie państwowe. Australijskie dyplomy są w świecie cenione.

Dla Polaków, koszt nauki na australijskich uniwersytetach jest wysoki, w porównamiu z Europą, gdyż nie mają tu zastosowania europejskie programy edukacyjne typu Erasmus. Studia wyższe można w Australii też ukończyć w college'ach i instytutach, gdzie czesne jest na poziomie znacznie bardziej przystępnym.

Aby dostać się na studia licencjackie w Australii (Bachelor Degree), zazwyczaj wystarczy polska matura i znajomość angielskiego na poziomie IELTS 6.0-6.5 (egzamin w wersji Academic), co jest mniej więcej odpowiednikiem CAE. Nie ma dodatkowych egzaminów wstępnych, ale mogą być wymagania co do przedmiotów maturalnych i osiągniętych na maturze ocen.

Studia ukończone w Polsce (licencjat, inżynierskie, magisterskie) dają możliwość rozpoczęcia nauki w Australii na poziomie studiów uzupełniających / podyplomowych (Postgraduate), prowadzących do Master'a.

Studia opłaca się co semestr, albo co pół semestru.

Australia-map