edu@australink.pl |   AustraLink.pl   |     + 61 (0) 402 988 458
23
KWI
2015

Kto może uczyć się w Australii?

Australijska „student visa” – dla kogo?

Nie musisz być w Polsce studentem wyższej uczelni, aby móc ubiegać się o australijską wizę edukacyjną, zwaną student visa. Nazwa ta wynika z właściwości języka angielskiego. W Australii studentem jest każdy, kto w danej chwili uczestniczy w jakiejkolwiek formie pobierania nauki w instytucjach edukacyjnych, niezależnie od swojego wieku, oraz od poziomu i czasu trwania kursu. Naukę w Australii może zatem podjąć każdy, kto spełni warunki dla uzyskania wizy edukacyjnej.

Perth - kangur - foto Stan Guzinski

Perth – kangur – foto Stan Guzinski

 

Mianem „student” określane są następujące osoby, przybywajace do Australii na wizach edukacyjnych:

 • uczestnicy kursów angielskiego (w pełnym wymiarze czasowym, to znaczy minimum 20 godzin nauki tygodniowo)
 • słuchacze w szkołach zawodowych, pomaturalnych (w college’ach zawodowych)
 • studenci wyższych uczelni

Nie ma ograniczeń wiekowych. Nasi klienci mają od lat kilkunastu do 50+. W szkołach angielskiego i w college’ach zawodowych wcale nie uczą się tylko nastolatki. Jest tam wielu studentów w wieku bardziej dojrzałym.

 • Kurs angielskiego może podjąć każdy, w każdym wieku i można go rozpocząć na dowolnym poziomie, również bez żadnej znajomości tego jezyka.
 • W przypadku kursów zawodowych polska matura pomaga, ale nie musi być konieczna.
 • Studia w Australii, generalnie może rozpocząć każdy, kto ma polską (lub inną) maturę. W przypadku osób dorosłych, ten warunek może być zastąpiony spełnieniem innych kryteriów (np. odpowiednie doświadczenie zawodowe). Poszczególne kierunki studiów mogą mieć swoje dodatkowe wymagania.
 • Osoby z wykształceniem wyższym często podejmują w Australii studia uzupełniające / podyplomowe, prowadzące np. do uzyskania tytułu Master.

W skrócie, aby móc ubiegać się o australijską wizę edukacyjną (student visa), trzeba spełnić następujące warunki:

 • być zapisanym do szkoły (uczelni) w Australii. Po zaakceptowaniu kandydata szkoła wystawia Zaświadczenie o Przyjęciu. To Zaświadczenie jest jednym z głównych załączników do aplikacji wizowej.
 • być w stanie pokryć koszt utrzymania i nauki podczas pobytu w Australii (jednocześnie student visa daje pozwolenie na legalną pracę). Zobacz Jak obliczyć koszt wyjazdu do Australii.
 • spełnić inne warunki wizowe, w tym zdrowotne

Posiadacze wizy turystycznej też mogą zapisać się na kurs, ale nie może on trwać dłużej niż 3 miesiące. Wiza turystyczna nie daje pozwolenia na pracę w Australii.

Kto przyjeżdża uczyć się w Australii?

Według naszych obserwacji istnieją dwie grupy osób, które przyjeżdżają do Australii na wizach edukacyjnych:

 • Osoby, które chciałyby udoskonalić znajomość angielskiego (albo zrobić niezbyt długi kurs zawodowy), przez jakiś czas pomieszkać w Australii, podjąć tu legalną pracę i poznać warunki życia w Australii. Często osoby te chcą po prostu poznać ten daleki i fascynujący kraj, ale głębiej, z perspektywy innej niż turysta. Chcą uczestniczyć w zwykłym, codziennym życiu, ucząc się i pracując, nawiązując różne znajomości (w tym zawodowe), które mogą być im przydatne w dalszej perspektywie. Czasem traktują wyjazd jako rekonesans, myśląc o późniejszym ewentualnym powrocie do Australii.
 • Osoby, które chcą osiągnąć wysoki poziom języka angielskiego oraz zdobyć australijski dyplom zawodowy (w tym również studia wyższe). Ich motywem jest chęć polepszenia swoich szans na rynku pracy w Australii, w Europie, w Polsce lub gdziekolwiek na świecie. Osoby te wiedzą jak ważnym narzędziem jest język angielski i są świadome wysokiej wartości dyplomów australijskich szkół i uczelni na światowym rynku pracy.  W swych wyborach nierzadko kierują się informacjami z listy zawodów poszukiwanych w Australii, czyli SOL (Skilled Occupations List), którą można znaleźć na stronie internetowej Australijskiego Ministerstwa d/s Imigracji (DIBP).
Stan Guzinski
O autorze
Stanisław Guzinski zajmuje się pomocą w organizacji wyjazdów edukacyjnych do Australii od roku 2002. W tym okresie, z jego udzialem powstały istniejące do dziś strony: www.EduAu.pl i www.AustraLink.pl . Z autorem proszę kontaktować się mailowo: stangu@australink.pl , albo przez skype: stan.guzinski . Facebook autora: www.facebook.com/stan.guzinski.7